School met een hart

School met een hart.

Samen maken we er werk van...
School maak je niet alleen. We kunnen rekenen op een hele hoop enthousiaste mensen! Van leerlingen over leerkrachten tot ouders en een schitterende groep ondersteunende mensen. Vergeten we dan ook niet de besturen die ontzettend begaan zijn met de goede werking van de school!

...van een school met een hart!
Elk, op zijn manier, dragen we allemaal bij tot die hartelijke school. Een open school waar iedereen terecht kan. Een warme plek waar het leuk vertoeven is.

We zijn een school met een hart voor iedereen!

We werken rond mondiale vorming. We zijn dan ook trots om ieder jaar een wereldwinkel op school te organiseren samen met de leerlingen.

Het huis van mijn toekomst, de toekomst van iedereen bij ons op school.

WIJ ZIJN EEN

Wat is een Warme School?

Ons onderwijs legt de nadruk op cognitieve ontwikkeling. Maar zitten onze kinderen ook goed in hun vel, op school en daarbuiten? Nochtans is net dit van gigantisch belang voor hun toekomst.

In een warme school zit ieder kind goed in zijn vel. Het is een school waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Een school die de basisbehoefte van kinderen aan erkenning, affectie, veiligheid en duidelijkheid vervult, en waar kinderen in de klas hun natuurlijke drang naar ontdekken kunnen uitleven.

Het is een plek waar kinderen zelfvertrouwen (leren) hebben, open staan voor hun omgeving, zich niet meteen uit het lood laten slaan wanneer het mis gaat, genieten, hun gevoelens kunnen toelaten en uiten, en weerbaar zijn.