Warme school

Home     Onze troeven     Warme school

Kinderen gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen op school. Een veilig plek waar je graag naar toe komt, waar je weet dat er anderen zijn die je willen helpen al je jou nuet goed voelt, waar met naar je wil luisteren en samen zoekt naar een oplossing of een handvat aanreikt.

Daarom zetten we ons op school in op emotioneel welzijn o.a. door te werken met ‘Warme William’. Dit is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk en zet in op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. 

We zetten in op:
Tijdens de Vlaamse week tegen pesten spitsen we ons toe op acties rond Warme William. Warme William is onze spilfiguur om onze eigen warme week in te zetten.