Schoolteam

Home     Over ons     Schoolteam

Schoolteam

Binnenstappen in onze school, dat is binnenkomen in een fantastische wereld voor onze kinderen. Het is een plaats waar al onze energie wordt ingezet om kinderen te helpen groeien om het beste van zichzelf te worden. We creëren een ontmoetingsplaats om aan hun noden te voldoen vanaf hun peuterjaren tot jong-volwassene.

Directie  -   Beleidsteam  -  Secretariaat

Evelien
Staelens

Directeur

Gillian
Barclay

Beleids-ondersteuner

Ann-Sophie
Verwee

Secretariaats-medewerker

Kathleen
Dewitte

zorgcoördinator

Laurein
Demeyere

ICT-coördinator

Klasleerkrachten

Wendy
Verstraeten

peuterklas

Nancy
Vandenbrouck

1ste kleuter

Chantal
De Smet

2de kleuter

Alison
Van Parijs

2de kleuter

Febe
Bossuyt

3de kleuter

Louis
Vandemaele

1ste leerjaar

Febe
Vercruysse

2de leerjaar

Fran
Depraetere

3de leerjaar

Janne
Gousseau

4de leerjaar

Daphné
Vandaele

5de leerjaar

Karolien
Staelens

6de leerjaar

Zorgleerkrachten

Alison
Van Parijs

zorg
kleuter

Joke
Velghe

zorg
kleuter

Jaël
Deplae

zorg
lager

Karolien
Kerckenaere

zorg
lager

Leerkrachten lichamelijke opvoeding

Ria
Vandeghinste

kleuter

Sara
Hooghe

kleuter en
lager

Leerkrachten levenbeschouwing

Herwig
Vrijsen

rooms-katholieke
godsdienst

Anneloor
Reynaert

niet- confessionele
zedenleer

Annelies
Debruyne

protestanse godsdienst

Tarad
Jwaid

islamitische godsdienst