Ouderraad en schoolraad

Home     Over ons     Ouderraad en schoolraad

Ouderraad

Bevoegdheden

In de ouderraad komen afgevaardigden van de ouders en het personeel.  

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies uitbrengen maar ook op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema’s waarover de schoolraad bevoegdheid heeft. Dit gaat over o.a.: 


De leden van onze schoolraad:

Directeur: Evelien Staelens

Personeelsleden: Febe Bossuyt, Janne Gouseau

Ouders:  Mireille (voorzitter), Wouter Vanluchene, Thibeau Maes, Luc Rysselinck, Omar Idris, Isabel Braeckelaere, Stefanie Deruyter

               Laurent De Wael, Dick Ghiesmans

Schoolraad

Bevoegdheden

In de schoolraad komen afgevaardigden van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap samen om het reilen en zeilen van de school te bespreken.

De schoolraad heeft over alle schoolse aangelegenheden informatierecht.
Daarnaast hebben ze ook adviesbevoegdheid voor:


Overlegbevoegdheid hebben ze voor het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:


De leden van onze schoolraad:

Directeur: Evelien Staelens

Personeelsleden: Chantal Desmet, Kathleen Dewitte

Ouders: Deborah Vromant, Thibaut Maes, Mireille Deglorie

Lokale gemeenschap: Mia Sengier, Willy Snaet, Martine Vandenbroucke, afgevaardigde Chiro Heestert

afgevaardigden gemeente Zwevegem:  Isabelle Degezelle (schepen onderwijs, Jeugd, cultuur, bib en bibus en landbouw en
                                                                    dierenwelzijn), Jozefien Ovaere (codi)